Duyguların Kabulü ve Farkındalığı Psiko-Eğitim Atölyesi

Program Tanıtımı

GRUP ÇALIŞMASININ AMACI;

Eğitmen tarafından, bireylerin duygusal farkındalıklarını, duyguları ifade etme eğilimlerini, psikolojik ve öznel iyi oluşlarını arttırmalarına yardım için hazırlanmıştır.

GRUP ÇALIŞMASININ HEDEFLERİ;

 1. Duygular hakkında bilgi sahibi olmak.
 2. Duyguları ifade etmeye yönelik kelime dağarcığını geliştirmek.
 3. Duygu, düşünce ve davranış arasındaki ilişki hakkında bilgi sahibi olmak
 4. Şimdi ve burada duyguların farkına varma ve duyguları ifade etme becerisi geliştirmek
 5. Duyguları beden diliyle ifade etme becerisi geliştirmek.
 6. Duyguları ben diliyle ifade etme becerisi geliştirmek.
 7. Duygu-düşünce-davranış acısından yaşanılan deneyimleri değerlendirebilecek gelişimi sağlamak
 8. Düşünce hatalarını fark edip geçerliliğini sorgulayarak yeni düşünceler geliştirebilmek

GRUP ÇALIŞMASININ KURALLARI;

 • Her üye oturuma zamanında katılmaya özen gösterecek.
 • Üyeler uygulamalara aktif olarak katılım sağlayacak.
 • Üyeler arası konuşan kişiyi dinleme ahengi özenle sağlanacak.
 • Üyelerin kendileriyle ilgili konuşmaya dikkat edecek.
 • Grup oturumlarında belirlenen tarih ve süreye dikkat edilecek.

GRUP PROGRAMININ ÖZELLİKLERİ;

 • Program etkileşim ve eğitim içeriklidir. Hem duygusal paylaşımların olduğu hem bilgilendirmelerin olduğu bir psikolojik grup danışmanlığı uygulamalarını içerir.
 • Uygulamalarda Gestalt, pozitif psikoterapi, bilişsel-davranışçı yaklaşım, Psikodrama ve yaratıcı drama etkinliklerinden yararlanılmaktadır.
 • Program, katılımcıları kendilerini geliştirme açısından harekete geçiren, etkin katılma özendiren, grup çalışmasını benimseyen, üyelerin kendilerini tanıyıp gelişimlerini gözlemesine fırsat veren bir yapıdadır.
 • Her bir katılımcı bütün oturumlara katılmak durumundadır. Katılım sağlamadığı oturumların maddi ve manevi karşılıklarından sorumlu sayılmaktadır.
 • Eğitim süresi her oturum için toplam 2 saattir.

GRUP ÜYELERİNİN SEÇİLME SÜRECİ;

 • Her bir grup üyesi gruba dahil olma istek ve arzularını dile getirdikten sonra kısa bir ön görüşme ile gruba dahil olurlar.
 • Kişilerin istekli ve grup kurallarına uyacak özveriyi ve uyumu gösterebilecek yapıda olmasına özen gösterilir.
 • Ön-görüşmede bu grup çalışmasına katılmak isteme sebepleri, hangi konuda destek olacağını düşündükleri ile ilgili konuşularak, kısa bir tanışma gerçekleştirilir.

Oturum İçerikleri

1.OTURUM – DUYGULAR İLE TANIŞMAK

Oturumun Amacı:

Tanışmak, programdan beklentileri, amaçları belirlemek ve duygular hakkında bilgi sahibi olmak.

Hedef Davranışlar:

Üyeler;

 1. Birbirleriyle tanışırlar.
 2. Gruba katılma beklenti ve amaçlarını ifade ederler.
 3. Program hakkında bilgi sahibi olurlar.
 4. Duyguları tanımlar ve farklılıklarını açıklarlar.

2.OTURUM – Duyguları İfade Etme

Oturumun Amacı:

Duyguları ifade etmeye yönelik kelime doğarcığını geliştirmek.

Hedef Davranışlar:

Üyeler;

 1. Duyguları ifade etmek için kullandıkları kelimeleri tanımlarlar.
 2. Yeni kelimeleri hangi durumda kullanabileceklerini tartışırlar.
 3. Duygularını ifade ederler.

3.OTURUM – Duygu, Düşünce ve Davranış

Oturumun Amacı:

Duygu, düşünce ve davranış arasındaki ilişki hakkında bilgi sahibi olmak.

Hedef Davranışlar:

Üyeler;

 1. Duygu ve düşünceyi ayırt ederler.
 2. Duygu ve düşünce arasındaki ilişki hakkında bilgi sahibi olurlar.
 3. Duygu, düşünce ve bedensel tepki arasındaki ilişki hakkında bilgi sahibi olurlar.
 4. Duygu, düşünce ve davranış arasındaki ilişki hakkında bilgi sahibi olurlar.

4.OTURUM – Şimdi ve Burada Duyguların Farkına Varma ve İfade Etme

Oturumun Amacı:

‘Şimdi Ve Burada’ duyguların farkına varmak ve duyguları ifade etme becerisi geliştirmek ve Gestalt tekniği ile bu ‘şimdi ve burada’ yaşamla hisleri resime dökmek.

Hedef Davranışlar:

Üyeler:

 1. Şimdi ve burada ne hissettiklerini tanımlar.
 2. Duyguları sözel ve sözel olmayan davranışlarla ifade ederler.
 3. Duyguları sözel olarak ifade ederlerken uygunluklarını doğru olarak değerlendirirler.
 4. Resim çalışmasıyla kendilerinin ve yakınındaki insanlarla olan iletişim şekillerini farkında olurlar.

5.OTURUM – Beden Dili İfade Becerisi ve Düşünce Kapanları

Oturum Amaçları:

 • Duyguları beden diliyle ifade etme becerisi geliştirmek
 • Düşünce kapanları ile ilgili bilgi sahibi olmak
 • Duyguların düşünceler tarafından nasıl oluşabildiğiyle ilgili bilgi sahibi olmak

Hedef Davranışlar:

ÜYELER;

 • Dağıtılan düşünce kapanlarıyla ilgili kağıtlar üzerinden kendilerine uygun olanlarını, sıkça yaptıklarını ifade ederler.
 • Düşüncelerin duygularını nasıl oluşturduğuyla ilgili alıştırma yaparlar.
 • Beden diliyle ilgili bilgi sahibi olurlar.
 • Beden dilinden duyguları anlatır.
 • A-B-C modeliyle ilgili kısa bir hatırlatma ve ödev kontrolü yapılır.

6.OTURUM – Duygusal Olarak Kendini Katma ve Farkındalık

Oturumun Amacı:

Duygusal olarak kendini katma becerisi geliştirmek ve ‘şimdi ve burada’ nın bedensel farkındalığına varabilmek.

Hedef Davranışlar:

Üyeler;

 • Kendini takdim eder,
 • Duygusal olarak kendini katmayla ilgili bilgi sahibi olurlar.
 • Kendi duygularının farkına varırlar.
 • Kendilerini duygusal olarak katarlar.
 • Tat, koku, ses, şekil algılama farkındalığını sağlamlaştırırlar.

7. OTURUM – Empati

Oturumun Amacı:

 • Empatik dinleme ve empatik tepki verme becerisi geliştirmek.

Hedef Davranışlar:

Üyeler;

 • 1- Empati ile ilgili bilgi sahibi olurlar.
 • 2- Fiziksel olarak ötekinin rolünü alırlar.
 • 3- Zihinsel olarak ötekinin rolünü alırlar.

8. OTURUM – Duyguları Kabul Etme 1

Oturumun Amacı:

 • Kabulde güçlük çekilen duyguları kabul etmek ve bu duygularla bütünleşmek.

Hedef Davranışlar:

Üyeler;

 • 1- Kendini değerlendirir.
 • 2- Duygularla yaptıkları yansıtmaların farkına verirler.

9. OTURUM – Duyguları Kabul Etme 2

Oturumun Amacı:

Kabulde güçlük çekilen duyguları kabul etmek ve bu duygularla bütünleşmek.

Hedef Davranışlar:

Üyeler;

1- Kabulde güçlük çekilen duyguların farkına verirler.

2- Kabulde güçlük çekilen duygularıyla yüzleşirler.

10.OTURUM – Kendiyle Temas ve Yüzleşme – Kapanış

Oturumun Amacı:

Bu oturuma kadar biriktirdikleri genel bilgi ve deneyimleri üzerinden kendileriyle temas kurup, dönüştürmek istedikleri, kabulde güçlük çektikleri durumlara nasıl etki edebileceklerini,ve onları nasıl onarabileceklerini öğrenmek

Hedef Davranışlar:

Kendi duygu, düşünce ve davranışları üzerinde kontrol sahibi olabilmelerinin önünü açacak yeterli bilgi ve donanıma sahip olmak

Katılım & Başvuru

Atölyemize katılmak için başvuru bölümünden formu doldurmanız ve konu bölümüne atölye adını yazarak göndermeniz gerekmektedir. Formu gönderdikten kısa bir süre sonra sizinle iletişime geçeceğim ve tüm detayları bir kez daha görüştükten sonra başvuru onayınızı size göndereceğim.

Bir Cevap Yazın