Sağlıklı İletişim Sağlıklı İşletme Psiko-Eğitim Atölyesi

İletişim, kişisel ve toplumsal kaynaklı olan, iki kişiyi ilişki içine sokan psikososyal bir süreçtir. İnsanlar her gün duygularını, düşüncelerini, pek çok insanla paylaşırlar. İnsanın duygu ve düşüncelerini anlatması ve karsısındaki kişinin bunları doğru anlayabilmesi için uygun anlatma yöntemini kullanması gerekir. Kullanılan yöntemin kendini ifade etmede yeterli olması kadar, iletilenin karsıdaki insan üzerinde bırakacağı izlenimler Acısından da önemi büyüktür. Çünkü olumlu bir tepki gelecekse bunu kolaylaştırır. Olumsuz bir tepki gelecekse de bu tepkinin kabul edilebilir ölçüde gerçekleşmesini sağlar.

İnsanlar arası ilişkilerdeki bu durum bireylerin kendini açma davranışları üzerinde etkilidir. Bireyler alacakları tepkilere göre karsıdaki insanlara açılmakta ya da açılmamaktadır. İki birey arasında gerçeklesen bir iletişimde bireylerin birbirlerine kendilerini açıp açmamaları onların, yakın kişiler arası ilişki geliştirip geliştiremeyeceğini de etkileyebilmektedir.

Başkalarını doğru anlayabilmek ve algılayabilmek kendinizi iyi anlatabilmek için gerekli iletişim beceri ve yeteneklerinizi geliştirmek, söylemek zorunda olduğumuz mesajı en iyi ifade edecek yöntemi bulmak, doğru ifadeleri kullanmak, doğru soru sorabilmek ve doğru cevabı verebilmek, iletişim sürecinin en önemli öğeleridir. Hayatımızın her alanında yaşayabileceğimiz iletişim çatışmaları veya empati kurulamadığında telafisi güç sorunlar ve olumsuzluklar ortaya çıkabilecektir. Hayatı daha basit kılmak, ilişkileri daha iyi seviyeye getirmek ve yaşadığımız toplumu geliştirmek için iletişim ve empati özenle üzerinde durulması gereken konulardır.

Eğitim Sonunda Kazanımlar

Bu modülün sonunda, temel iletişim becerilerini yaşantıya geçirebilecek, insanların değerlerine anlayışla bakan biri olabilmeyi, insanları yargılamadan, öfkelenmeden kabul edebilmeyi, kendisinin ve başkalarının sözlü ya da sözsüz mesajlarının farkına varabilmeyi, iletişim kurduğunuz kişilerle, güç kullanmadan sorun çözme becerilerinizi geliştirebileceksiniz. Umarım yolculuğunuz keyifli geçer.

Kimlere yönelik;

 • Halkla İlişkiler
 • Müşteri Temsilciliği
 • Kamuoyu Araştırmacılığı Organizasyon Temsilcisi
 • Fuar Organizasyon Sorumlusu

Genel Amaç

Sağlıklı iletişim kurabilmenin alt yapısı ve sağlıklı iletişime engel olan durumların tespiti ile, teorik çerçevede ve uygulamalı olarak yapılandırılarak psikososyal bir beceri kazanılması hedeflenmektedir.

Eğitim Amaçları

 • Kişilerarası iletişim ile ilgili sorunları çözebileceksiniz.
 • Doğru algılayabileceksiniz.
 • Doğru soru sorabilecek ve doğru cevap verebileceksiniz.
 • Modülün içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen ölçme sorularıyla, kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek kendi kendinizi değerlendirebileceksiniz.

MODÜL 1 – Kişilerarası İletişim Sorunları

 1. Kişilerarası İletişim Önündeki Engeller
 • Bireysel yetersizlikler
 • Sosyo-ekonomik Farklılıklar
 • Kişiler Arası Çatışmalar
 1. Sağlıklı İletişim Kurmanın Yolları
 • Kendini Tanımak
 • Güven Sağlamak
 • Empati yeteneği
 • Etkin (Aktif) dinleme
 • İletişimde Anlamayı Test Etmek (Geri Bildirim)
 1. İletişim Becerisinin Eğitimle Geliştirilmesi
 • İletişim Eğitimi
 • İletişim Eğitiminde Yöntem Ve Teknikler
UYGULAMA/ Ölçme ve DEĞERLENDİRME

MODÜL 2 – Algılama

 • Tanımı
 • Niteliği
 • Algılama Süreci
 • Algıda Seçicilik
 • Algılamada Seçiciliği Etkileyen Dış Faktörler
 • Algılamada Seçiciliği Etkileyen İç Faktörler
 • Algılamada Organizasyon
 • Algısal Gruplama
 • Şekil-Zemin İlişkisi
 • Algılamada Değişmezlik
 • Sosyal Algılama
 • Algılamaya Yönelik Anlaşmazlıklar
UYGULAMA / Ölçme ve Değerlendirme

MODÜL 3 – İletişimde Soru Sorabilme

 • Önemi
 • Çeşitleri
 • Evet-Hayır Soruları.
 • Kapalı Bilgi Alma Soruları.
 • Açık Bilgi Alma Soruları
 • Ucu Açık Sorular
 • Doğru Cevap Verme
 • Soru Yanıtlamanın Beş Adımı
 • Kötü Niyetli Soruları Yanıtlama Taktikleri
UYGULAMA ve ölçme değerlendirme

Eğitim Detayları

 • Eğitim bir tam gün sürmektedir.
 • Saat 10.00/ 17.00 arasında gerçekleşmektedir.
 • Eğitim ücreti 1400 TL’dir.
 • Eğitim online veya Otel organizsayonu olarak düzenlenmektedir.
 • Grupla Psiko- Eğitim organizsayonu şirketlere yönelik olarak verilmektedir.
 • Atölye sonunda katılım belgesi verilmektedir.

Katılım & Başvuru

Atölyemize katılmak için başvuru bölümünden formu doldurmanız ve konu bölümüne atölye adını yazarak göndermeniz gerekmektedir. Formu gönderdikten kısa bir süre sonra sizinle iletişime geçeceğim ve tüm detayları bir kez daha görüştükten sonra başvuru onayınızı size göndereceğim.

Bir Cevap Yazın