Yayınlarım

Home / Yayınlarım

Makaleler:

  • Kasapoğlu, F. & Yabanigül. A. (2018). Marital Satisfaction and Life Satisfaction: The Mediating Effect of Spirituality. Spritual Psychology and Counseling. 3, 177-195. DOI: 12738/spc.2018.3.2.0048

 

  • Yabanigül, A. & Eryiğit, D. (2019). Gebelerin Doğum Korkusunun Duygusal İstismar ve Anksiyete Değişkenleri Aracılığıyla İncelenmesi. V. TURKCESS Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi.

 

Kitap Bölümleri:

  • Yabanigül, A. (2017). Kaygı Bozukluğuna Manevi Yönelimli Psikoterapötik Yaklaşımlar. Ekşi, H. (Ed.), Psikoterapi ve Psikolojik Danışmada Maneviyat: Kuramlar ve Uygulamalar. (sf 375-390).  İstanbul: Kaknüs.

 

  • Yabanigül, A. (2017). 8. Bölüm: ‘Duyguların Farkına Varmak ve Kabul Etmek’ Temalı Grup Çalışması. Erden, S. (Ed.), Bilişsel Davranışçı Kuram Temelli Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları. (sf 195-216). İstanbul: Nobel